tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
What a fag... you say it when someone does something stupid.
dude: *Crashes into a tree.*
You: *screams* WADDAFAG
viết bởi Rachel Palmer 05 Tháng chín, 2005