tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
means 'wtf', just said differently.
Kayleigh: wanna go out with me, babes?
Me: WADDAFAX??
viết bởi anonymouz5 22 Tháng mười, 2010