Top Definition
1. Someone who has outmaneuvered you intellectually, usually within MMPORG gameplay.

2. Someone who is entertained by your hurt feelings.

3. The opposite of a "shogun"
1- I thought I was going to mess up that player I don't like, but when I began to try I realized he was a real waddatoe.
viết bởi Dave2413 29 Tháng hai, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×