tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
person of no intelligence whom constantly makes an ass of themselves, or just plain dumbass
sssotlohiefmjn iamthebeast is a wadtastic-ass-goblin
viết bởi cb123456789123456789 24 Tháng mười, 2010