tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Adj. Very thin (slender); as thin as a wafer.
DJ Qualls is wafe-like.
viết bởi ChinaGM 30 Tháng mười, 2013