Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

waffles 4 ever chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?