tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A wannabe gangster that is white.
Shes such a wagster!
viết bởi Je$se 14 Tháng bảy, 2011