Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Short for "whats going on"
Greetings: wagwanin bladz
viết bởi ramigay 16 Tháng mười, 2005
73 47

Words related to wagwanin:

wagwan wagweezy gwan gwanin wag1 wasup whatgwan whatgwanin