tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Whats going on?
Wagwun Fam.
viết bởi wagwun 15 Tháng bảy, 2008
 
2.
Wagwun Me Bredder.

Translated To Normal English:

Hello MateWagwun=Hello
viết bởi Jack.T 13 Tháng bảy, 2008