tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
cantonese way of answering the phone

*ring ring..*
wai? mikey?
*ring ring..*
wai? diega?
viết bởi pok 14 Tháng mười một, 2002