Top Definition
acting foolishly and/or out of control.
Yo, you got kicked out of the party cause you were walin.
He just went in there walin out and breakin shit.
viết bởi Steven McCall 31 Tháng năm, 2007
things that no one understands
"You keep walin - lest you tryin to end up red" - DMX
viết bởi Imran Khan 13 Tháng tư, 2004
goin crazy in general or goin crazy on someone
"dam, why you all wa'lin on me"

"he's wa'lin man"
viết bởi vince 27 Tháng mười, 2004
The act of engaging in sexual intercourse with an obese slut, after bringing them from your local fine liquor dispensing establishments.
Yo we goin walin breh?!
viết bởi wale master 16 Tháng mười hai, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×