Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:
 
1.
carribean word for "whats goin on"
yo kye wapen tonight
viết bởi Lightning Magg 09 Tháng năm, 2005
13 1