tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To rain extremely hard.
Oh my God, it is waphooning out.
viết bởi sarie59 03 Tháng bảy, 2009

Words related to waphoon

driving rain rain rainstorms typhoon wafoon