tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Warangel are mostly noobs!! You can't find bigger noobs then warangel!
viết bởi eLiXyR 05 Tháng chín, 2003