tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Gross stuff, adjective, usually describing something, well, nasty.
"Ew don't touch that stuff, it's wargrow."
viết bởi audrey 24 Tháng mười, 2002