Top Definition
1) A popular last name among natives
2) In the late 1200's a war took place on a patch of grass and that patch of grass is known today as "the spot" or " the warland"
3) A tall, overweight white, plale ugly as shit girl that resembles a gremlin
1) "ogga chaka ogga chacka warrrrrrlandddddddddd boom boom oggaoogaooga"

2) maddie: "yooo im gunna go get baked in "the spot"
justine: "oh fuck you mean warland?" " i got halfbaked there afew nights ago"
3)
hannible " hisssss mmmm i smell your blood, wouldnt that just make a lovely after meal hisss"
maddiie " AWW FUCK NO HANIBLE!" THAT CHICKS A WARLAND!!
hannible "Oh Hisssssss *sighhhhhhh*"
viết bởi r.dot 06 Tháng mười, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×