tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
That re-org memo gave me a warm and fudgy feeling about my job.
viết bởi oginide 01 Tháng năm, 2008

Words related to warm and fudgy

warm and fuzzy crap my pants diahrrea poop shit