tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
World War II slang used by Waffen SS. A Homosexual.
That warm brother has'nt gone up the chimney in 1942.
viết bởi Reeperbahn 19 Tháng tám, 2004