tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
white stuff that get blown everywhere.
watch out the warm cum is gunna hit you.
viết bởi dkjfhaifdub 30 Tháng chín, 2008