tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
wasgwanning = whats going on
wasgwanning in der ma brada ?
viết bởi mr g 13 Tháng hai, 2005
 
2.
whats happenin
oi blud wasgwannin today
viết bởi abbz 02 Tháng bảy, 2004