tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
was happen
what you doin
Yo! Cameron washam son?
viết bởi BigDick3000 24 Tháng hai, 2010