tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
wang/bastard, made by ms vicki wang
you are one huge mother wastard
viết bởi Haley 15 Tháng bảy, 2003