Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
Kyle Gibbon's four-toed, Japanese dragon father.
Man, Kyle's Dad is a fucking badass. Watatsumi Gibbons.
viết bởi kmviii 26 Tháng tư, 2009
0 0

Words related to watatsumi:

ass cunt dick fuck pussy shit