tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
- when a retarded person attempts to say hotwax.
oh crap, i just spilled some watax on my hand
viết bởi praying.mantis 29 Tháng mười một, 2010