tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The act of juices flowing uncontrollably from a woman's genitalia.
Blain got that girl water park wet!!
viết bởi The hung 21 Tháng mười, 2013