Top Definition
what-the-fuck

Commonly used when wanting to exagerate how shocked, baffled, suprised you are.

Mostly used within online games.
Dave: I just Missdirecting shot sum rogue in vandaars room ;)
Karl: lol
Rogue: WATTAFAK!!!

A response to taking a very fine lady home to realise that when you get down to business...she has a penis.
you: WATTAFAK!!?!?!!
viết bởi Mr.Nibbles 06 Tháng một, 2008
what-the-fuck

Commonly used when wanting to exagerate how shocked, baffled, suprised you are.

Mostly used within online games.
Dave: I just distracting shot sum rogue in vandaars room ;)
Karl: lol
Rogue: WATTAFAK!!!

A response to taking a very fine lady home to realise that when you get down to business...she has a penis.
you: WATTAFAK!!?!?!!
viết bởi Mr.Nibbles 05 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×