tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
anything "new"
see that phat car, its the "waveofderfuture"
viết bởi Some flung dung 08 Tháng mười, 2003