Top Definition
Looking stupid or dumb.
"Did you see Tom, he forgot his lines and just stood there waving his dick in the wind"

"You just left me there, I was there all alone waving my dick in the wind"
#dumb #looking stupid #looking dumb #stupid #cock
viết bởi cockshitballs 03 Tháng tám, 2007
Looking stupid or dumb. From The Ween Song, Waving My Dick in the Wind
"So I just sat there in the horse costume waving my dick in the wind"

"Look at Tim, he's waving his dick in the wind"
#retard #looking dumb #looking stupid #looking retarded #listening to rap
viết bởi P.I. Staker 01 Tháng tám, 2007
Taking a chance, possibly looking foolish while doing so.
"I'm waving my dick in the wind, waving my dick in the wind
If I make it through the night everything will be alright, But I'm waving my dick in the wind" -Ween
#waving #my #dick #in #the #wind #lost #sauce #ween
viết bởi MostestEverest 10 Tháng mười, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×