tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Mixed drink that consists of Blue Wave Vodka and Gatorade.
We just mixed up some wavorade. Is it in you?
viết bởi NinoNino 19 Tháng mười một, 2009