tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
a word pertaining to the term "gay" or "homosexual."
"dude, that movie was so wawam."
viết bởi bullfrogboi 03 Tháng một, 2008

Words related to wawam

a homosexual pertaining word