Top Definition
Abbreviated WME;
1. A volcano, specifically the Eyjafjallajokull volcano in Iceland.
2. Jessica Simpson
Dude 1: "Dude, did you like read about the Eyjafjallajokull volcano that erupted in Iceland?"
Dude 2: D-oh! Huh?
Dude 1: "Eyjafjallajokull dude"
Dude 2: "Dude, are you like calling me names and stuff?"
Dude 1: "No dude. It's like a totally massive, totally rad, and like totally awesome weapon of mass eruption in Iceland"
Dude 2: "Volcano? Weapon of mass eruption? Iceland? Dude! Like my head totally hurts"
Dude 1: "Eyjafjallajokull dude"
Dude 2: "Well, Eyjafjallajokull you too dude!"

That Jessica Simpson is sexual napalm you know. She's a real life weapon of mass eruption!
viết bởi Das Wunderkind 16 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×