tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
recycycling a weave. ie reusing a set of hair extension more than once.
That bitch is broke and is weavcycling that nappy as hair.
viết bởi jtwhite312 23 Tháng mười hai, 2013