tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A chronological online diary.
I checked your blog and I really hated Tuesday\'s entry, dude.
viết bởi Gagnatron5000 26 Tháng tư, 2005