tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
internet gangsta slang for welcome back
someone gives brb
then they say they are back
you reply Webax!
viết bởi killafunkinmofo 23 Tháng mười, 2008

Words related to webax

axe back cj wb welcome welcome back