tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
fat/over weight/obese person walking or sitting
damn that bitch is a webble wobble!
viết bởi Anemone <3 21 Tháng sáu, 2011