tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A slaphead who when pissed believes he grows hair and becomes cassanova.
Is that bald guy trying to pull?! what a webborn.
viết bởi Devin 02 Tháng sáu, 2004