tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
1: (n) A conversation conducted via webcams
2: (n) The product of camming or webcamming
Our weekly webcamversations are a great way to keep in touch
viết bởi lucid_dreamer 30 Tháng bảy, 2008