tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Webels are simply another word for the testicles.
Shake my webels, baby!
viết bởi The Webelman 11 Tháng ba, 2011