tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Wedaeli aka rudeboys an gals wedabongbong, is a highly Drug used in England, making people high
yo bludring, pass be some wedeali and some weddabongbong mannn, kesha, eninem, and tupac also used this
viết bởi $a$ha 21 Tháng chín, 2010