tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
excellent, terrific
We're going to the beach, weeoo!
viết bởi Brian K. Boviligactic 27 Tháng một, 2004

Words related to weeoo

froos goon leibish shnoz shoobie