tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Slang word for a homosexual
Ah, well Todd's a real weiner warmer, isn't he.
viết bởi Buddhabrex 25 Tháng mười, 2007