tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a guy that likes to engage in indecent exposure
nanny is a weiner waver
viết bởi reno 17 Tháng tư, 2005

Words related to weiner waver

weener weiner weiner baffle weinis wenie dance