Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:
 
1.
1.) Gnome
2.) Man fucker
Look at that wood gnome in the frontyard.
viết bởi anonymous 02 Tháng tư, 2003
4 16