tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A very very very chubby kid who loves food(wendy's, pizza, potato chips
Wow weisse is so fat
viết bởi random8875 19 Tháng chín, 2007