tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Having alcohol on your person.
Josh: Good luck on your final!!

Marie: Thanks! Cam and I are going in well prepared.
viết bởi MIT Nerd 19 Tháng mười hai, 2011