tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
plural for woman
wemen these days they all just do nothing but shopping
viết bởi John Gilpin 15 Tháng tư, 2003