tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The hick version of saying "we are."
Well, I mean, wer'ore gon use it.
viết bởi biddybongbong 20 Tháng tư, 2010