tìm từ bất kỳ, như là sounding:
 
1.
a werewolf/vampire hybrid
a werewolf fucked a vampire, and out popped a werepyre
viết bởi werepyre 29 Tháng tư, 2009