tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Werrington,an area in the suburbs of Penrith NSW Australia.
Abo1: Yeah mate got me a litre of petrol in Werro.
Abo2:About a litre in Werro?
Abo1:Yeah mate.
viết bởi w0g4L1fe 22 Tháng chín, 2013