Top Definition
Like a male version of a douche bag, used for cleansing the area between the genitals, and the rectum.
After a long run, I had to use a werty to cool down.
viết bởi MisterSami 12 Tháng chín, 2005
to fart while a girl is jerking you off
o amn.. it was horrible!!! i had a werty yesterday... she hated it!
viết bởi COVINGTON YEE 10 Tháng bảy, 2003
A handicapped white person that thinks they are black.
"Yo look at that werty what a retard!"
viết bởi NDawg457 05 Tháng một, 2008
Somebody everyone loves and lick his feet. He rules over mostly everything including Tooks.
wertys: yo Tooks
Tooks prays for wertys to get his girl pregnant.
wertys: no problem
viết bởi Jean-Francois 10 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×